Aston Martin One-77 high speed testing

Aston Martin One-77 high speed testing 2010