Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2024 - Emblem / Logo