Rinspeed Mono Ego

Rinspeed Mono Ego 1997 - Front Angle