• Hyundai
  • Kahn
  • Magna Steyr
  • Nissan
  • Ferrari
  • Fenice Milano
  • Manhart Racing

2005 Hyundai Tiburon