• Ferrari
  • Jaguar
  • Zagato
  • JB Car Design
  • Tesla
  • Paret
  • Gordon Murray

Haima M3 Shanghai 2013