• Ferrari
  • Nissan
  • Daihatsu
  • Wimmer RS
  • Misha Designs
  • SV Motor
  • Caparo

Daihatsu basket Tokyo (2009)