• Hyundai
  • Kahn
  • JM CarDesign
  • RENM
  • Chevrolet
  • Honda
  • Lada

1979 Volvo 345